AKO OBJEDNAŤ ?
objednávací formulár

Meno:

Priezvisko:

Ulica:

Číslo vchodu:

Telefónne číslo:

E-mail:

Záujem o službu:

Poznámka:ZÁKAZNÍCKE MIESTO MIKOTELu


DDS - Anténna a Satelitná technika s.r.o.
Kpt. Nálepku 10
031 01 Liptovský Mikuláš
Tel. 0940 60 20 14

VŠEOBECNÉ PODMIENKY
na poskytovanie služby retransmisie


>>>>>> súbor PDF - VŠEOBECNÉ PODMIENKY <<<<<<

ZMLUVA
Zmluva o pripojení 


>>>>>> súbor PDF - ZMLUVA O PRIPOJENÍ <<<<<<


MIKOTEL s r.o.,

Záborského 19
831 03 Bratislava
IČO: 36 372 153 , IČ-DPH: SK 2021001576